Τριχολογία

Τα μαλλιά μας εκτός από την προστασία που μας παρέχουν από εξωτερικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, έχουν ρόλο τόσο αισθητικό όσο και κοινωνικό καθώς επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας αλλά και το πώς μας βλέπουν οι άλλοι.

Ανάλογα με την ιστορική εποχή ή την περίσταση μπορεί να δώσουν πληροφορίες για την υγεία μας, την κοινωνική μας θέση, τα ενδιαφέροντα μας, τον χαρακτήρα μας. Για αυτό αν και συχνότατα οι περισσότερες, αν και όχι όλες, οι παθήσεις των τριχών δεν συνδέονται με άλλες σοβαρές οργανικές παθήσεις, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται από τον κλινικό ιατρό και κυρίως τον εξειδικευμένο δερματολόγο που οφείλει να θέσει την ακριβή διάγνωση με τη χρήση καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων όπως η τριχοσκόπηση και το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα ώστε να παράσχει στον τριχολογικό ασθενή πρόσβαση σε εξατομικευμένη θεραπεία στα πλαίσια της σύγχρονης αποδεικτικής δερματολογίας (evidence based dermatology).

Τριχοσκόπηση

Η τριχοσκόπηση αποτελεί μια νέα σχετικά μέθοδο που αξιοποιεί την συσσωρευμένη από την δερματοσκόπηση των μελαγχρωματικών σπίλων εμπειρία για να προσφέρει νέες δυνατότητες στην διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση των παθήσεων των τριχών με χρήση του δερματοσκοπίου.

Με την τριχοσκόπηση διευκολύνεται η κλινική διάκριση ουλωτικών από μη ουλωτικές αλωπεκίες, ενώ παρέχονται πολύτιμες κλινικές πληροφορίες για την διάγνωση της γυροειδούς αλωπεκίας. Επίσης αξιοποιείται στην παρακολούθηση ασθενών υπό τοπική ή συστηματική θεραπευτική αγωγή για την βέλτιστη εκτίμηση της επιτυχίας της εφαρμοσθείσας θεραπείας.

H εξέταση του τριχωτού της κεφαλής με το δερματοσκόπιο λέγεται τριχοσκόπηση και δίνει στον εξειδικευμένο έμπειρο δερματολόγο πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων των τριχών.

Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα (Trichoscan)

Για το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα χρησιμοποιείται κάμερα υψηλής ευκρίνειας που επιτρέπει την οπτική καταγραφή και στην συνέχεια την ανάλυση με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού της ποιότητας και πυκνότητας των τριχών στις επιλεγμένες περιοχές.

Έτσι καθίσταται εφικτή η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής και παθολογικής τριχόπτωσης ενώ συλλέγονται στοιχεία που διευκολύνουν την διαγνωστική κατάταξη της τριχόπτωσης και την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας.

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αναλογία τελογενών (τρίχες που δεν μεγαλώνουν άλλο) προς αναγενείς (τρίχες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης) τρίχες, την αντικειμενική εκτίμηση της πυκνότητας των τριχών ενώ δίνει στον εξειδικευμένο στο αντικείμενο της τριχολογίας δερματολόγο πληροφορίες και για πολλές άλλες παραμέτρους που αφορούν την τριχοφυΐα ανδρών και γυναικών.

Πώς γίνεται

Στην πρώτη επίσκεψη και αφού τεθεί η ένδειξη από τον ιατρό για ψηφιακό τριχοριζόγραμμα, ξυρίζεται με προβλεπόμενο προτυποποιημένο τρόπο περιοχή 1 cm² που καλύπτεται εύκολα από τα υπόλοιπα μαλλιά. Ο ασθενής επιστρέφει σε 3 μέρες οπότε γίνεται χρήση της προεπιλεγμένης θέσης και ακολουθεί λήψη των εικόνων και ανάλυση με τη βοήθεια του εξειδικευμένου λογισμικού.
  • Ανώδυνη εξέταση
  • Επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση προϊόντων περιποίησης των μαλλιών
  • Αντικειμενική και ακριβής μέθοδος
  • Βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής
  • Πολύτιμη μέθοδος για την παρακολούθηση της θεραπευτική αγωγής με ψηφιακή καταγραφή

Ανδρογενετική Αλωπεκία

Η πιο συχνή πάθηση σε άνδρες και γυναίκες σχετιζόμενη με τριχόπτωση είναι η ανδρογενετική αλωπεκία, γνωστή από την αρχαιότητα.

Σχεδόν οι δύο στους τρεις ενήλικες εμφανίζουν σε κάποια φάση της ζωής τους συμπτώματα αλωπεκίας με την εικόνα να διαφέρει στις γυναίκες που εμφανίζουν πιο διάχυτη τριχόπτωση σε αντιδιαστολή με την πιο εντοπισμένη τριχόπτωση των ανδρών που ξεκινά με την γνωστή αραίωση στους κροτάφους.

Η διάγνωση δεν είναι πάντα τόσο εύκολη αφού συνυπάρχοντες παράγοντες όπως συστηματικές και δερματολογικές παθήσεις, φάρμακα, στρες και έλλειψη ιχνοστοιχείων μπορεί να επιδεινώνουν την τριχόπτωση. Με τις νέες ωστόσο διαγνωστικές μεθόδους και την σωστή εφαρμογή δοκιμασμένων θεραπειών, μπορούμε να προσφέρουμε στην γυναίκα και τον άνδρα με ανδρογενετική αλωπεκία την βέλτιστη εξατομικευμένη προσέγγιση.

Η ανδρογενετική αλωπεκία αφορά άνδρες και γυναίκες σε κάθε ηλικία και χρήζει εξατομικευμένης προσέγγισης στα πλαίσια της αποδεικτικής δερματολογίας (evidence based dermatology).

Διάχυτη και Δυσπλαστική Τριχόρροια

Η διάχυτη και η δυσπλαστικού τύπου τριχόρροια αποτελούν τις συχνότερες αιτίες τριχόπτωσης μετά την ανδρογενετική αλωπεκία την οποία συχνά επιπλέκουν και επιδεινώνουν.

Ως διάχυτη τριχόρροια ορίζουμε την παροδική, συχνά και εποχική τριχόπτωση, που σχετίζεται με συστηματικές παθήσεις όπως οι θυρεοειδοπάθειες, με παθήσεις του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής όπως το σμηγματορροϊκό έκζεμα και η ψωρίαση, με ελλείψεις διατροφικών στοιχείων όπως ο σίδηρος, με λήψη φαρμάκων ή με το στρες.

Η δυσπλαστική τριχόρροια αντίθετα παρατηρείται σε περιπτώσεις που έχει προκληθεί εξωγενώς καταπόνηση της τρίχας, όπως για παράδειγμα σε συχνά λάθη που γίνονται στην περιποίηση και την ομορφιά των μαλλιών.

Ο εξειδικευμένος δερματολόγος μπορεί μετά από ακριβή διαγνωστική προσέγγιση και με τη βοήθεια του πλήρους ιστορικού να εντοπίσει την αιτία της διάχυτης ή δυσπλαστικής τριχόρροιας και να προσφέρει μια πλήρη συμβουλευτική παρέμβαση με στόχο τόσο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών όσο και την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της υγείας και της αισθητικής των μαλλιών.

Γυροειδής Αλωπεκία

Η γυροειδής αλωπεκία είναι η συχνότερη αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει τις τρίχες όχι μόνο του τριχωτού της κεφαλής αλλά και ολοκλήρου του σώματος.

Στην πιο απλή της μορφή μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη και να ξεφύγει της διάγνωσης ενώ συχνότερα εμφανίζεται με την μορφή κυκλικών περιοχών με καθολική απώλεια τριχών, σε αυτή της δε την εκδήλωση οφείλεται και ο χαρακτηρισμός της αλωπεκίας ως γυροειδούς.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορούν να χαθούν όλα τα μαλλιά ή ακόμα και όλες οι τρίχες του σώματος. Ως αυτοάνοση πάθηση μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις γεγονός που επιβάλει ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο.

Διάφορες παράμετροι όπως η ηλικία εμφάνισης, το οικογενειακό ιστορικό, το ατομικό ιστορικό και η διάρκεια της αλωπεκίας είναι καθοριστικές για την πρόγνωση αλλά και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Σε εμφάνιση κυκλικών περιοχών χωρίς τρίχες στο τριχωτό της κεφαλής ή στο πρόσωπο είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία από εξειδικευμένο δερματολόγο καθώς η διάρκεια της αλωπεκίας μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόγνωση και την μελλοντική επανέκφυση τριχών.

Ουλωτικές Αλωπεκίες

Ουλωτικές ονομάζουμε τις αλωπεκίες που συνοδεύονται από ουλοποίηση και μόνιμη απώλεια τριχών. Κύριες αιτίες είναι αυτοάνοσες παθήσεις όπως ο δερματικός λύκος ή ο θυλακικός λειχήνας και φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η αποφλοιωτική θυλακίτιδα. Η πρώιμη διάγνωση πριν σχηματιστεί η ουλή και η σωστή διαγνωστική τους κατάταξη είναι αποφασιστικής σημασίας για την βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση.

Σε περίπτωση απώλειας τριχών που συνοδεύεται με φλεγμονή είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία από εξειδικευμένο δερματολόγο για την αποφυγή μη ανατρέψιμης ουλωτικού τύπου απώλειας μαλλιών.