Δερματολογία στο Γήρας

Τις τελευταίες δεκαετίες οι αλλαγές στο προσδόκιμο επιβίωσης αλλά και στον τρόπο ζωής έχουν δώσει την δυνατότητα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να επιδιώκουν την διατήρηση της ποιότητας ζωής τους μέσα σε ένα πλαίσιο υγείας, σωματικής και ψυχικής.

Η επιθυμία ωστόσο πολλές φορές συγκρούεται με τους εγγενείς περιορισμούς του σώματος αλλά και τις συνέπειες της συσσωρευμένης φθοράς, όπως για παράδειγμα στο δέρμα από την μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο.

Εκτεταμένη έρευνα για νέες θεραπείες αλλά και η πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας του δέρματος στο γήρας μας έχουν ανοίξει εντελώς νέους ορίζοντες τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία με αποτέλεσμα ο κάθε ασθενής μεγαλύτερης ηλικίας να διεκδικεί μια εξατομικευμένη ποιοτική προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων του δέρματος του με τον διπλό στόχο της εξασφάλισης της υγείας του δέρματος αλλά και της ψυχοκοινωνικής ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου σε ηλικία προσώπου.