Ανακοινώσεις σε συνέδρια 2017-05-06T10:19:40+00:00

Αναρτημένες ανακοινώσεις (διεθνή συνέδρια)

 1. Stavropoulos PG , Papakostas D , Dempeli A , Douvali D , Platsidaki E , Dangli K , Albanopoulou A, Avgerinou G , Antoniou Ch. Experience on management of localized scleroderma in a University clinic for cutaneous autoimmune diseases in a series of 80 patients. 24th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Copenhagen 6-11 October 2015.
 2. Stavropoulos PG, Papakostas D, Papafragkaki D, Nasiopoulou A, Antoniou C, Avgerinou G. Experience on management of autoimmune blistering diseases in a university center for cutaneous autoimmune diseases in a series of 39 patients. 23rd. Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Amsterdam 8-12 October 2014.
 3. Avgerinou G., Stavropoulos P.G., Soumalevris A., Papakostas D., Nasiopoulou A., Papafragaki D., Antoniou Experience on management of Cutaneous Lupus Erythematosus in a series of 210 patients. C. European Workshop on Skin Immune Mediated Inflammatory Diseases (SIMID) Verona 24 – 26 April 2014.
 4. Papakostas, V. Nikolaou, A. Economidi, L. Marinos, T. Papadaki, A. Stratigos, C. Antoniou. Mycosis fungoides in a patient with chronic recurrent urticaria vasculitis: A case report. 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Lisbon 20-24 October 2011
 5. Economidi, V. Nikolaou, D. Papakostas, L. Marinos, T. Papadaki, A. Stratigos, C. Antoniou. Psoriasis-like mycosis fungoides: Report of 7 cases. 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Lisbon 20-24 October 2011
 6. Rancan F,  Papakostas D, Hadam S, Delair T, Verrier B, Sterry W, Blume-Peytavi U, Vogt A. Particle-based carriers for transcutaneous vaccination strategies. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, Berlin 7-11 October 2009
 7. Papakostas D, Rancan F,  Hadam S,  Hackbarth S,  Delair T,  Verrier B,  Sterry W,  Blume-Peytavi U. PLA-particles as a drug delivery system for the treatment of follicular and sebaceous gland disorders. EHRS 14th Annual Meeting 2009, Graz, Austria July 2-4
 8. Papakostas D, Rancan F,  Hadam S,  Hackbarth S,  Delair T,  Verrier B,  Sterry W,  Blume-Peytavi U. Vogt A. PLA-nanoparticles as a drug delivery system for topical dermatotherapy. 36. Jahrestagung der ADF, Heidelberg 2009. Poster award.
 9. Rancan F, Papakostas D, Hadam S, Delair T, Verrier B, Sterry W, Blume-Peytavi U, Vogt A. Nanoparticles as carriers in transepidermal vaccination strategies. 36. Jahrestagung der ADF, Heidelberg 2009

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (εθνικά συνέδρια)

 1. Δημονίτσας Ε, Χάμψας Γ, Δορυφόρου Ο, Σταυριανός Β, Παπακώστας Δ., Τρίγκα Ε., Θυμαρά Ε, Κορκολοπούλου Π, Κακάγια Δ, Παπαδόπουλος Ν, Παπαδόπουλος Ο, Στρατηγός . Νεότερα δεδομένα στη διαχείρηση ασθενών με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος υψηλού κινδύνου. Η ελληνική εμπειρία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα από δύο κέντρα. Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 12th panhellenic congress of dermatology and venerology, Athens November 3-6 2016. Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης
 2. Δεμπέλη Α, Δούβαλη Θ, Φράγκος Ε, Αλμπανοπούλου Α, Παπακώστας Δ, Παπαφραγκάκη Δ, Αυγερινού Γ, Σταυρόπουλος Π.Γ, Αντωνίου Χ. Πομφολυγώδη αυτοάνοσα νοσήματα: Καταγραφή στο Ιατρείο Αυτοανόσων Δερματοπαθειών του Νοσοκομείου <<Ανδρέας Συγγρός>> 2010-2015. Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 11th panhellenic congress of dermatology and venerology, Thessaloniki June 25-28 2015. Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης
 3. Δούβαλη Θ, Δεμπέλη Α, Γιαννάκη Μ, Αλμπανοπούλου Α, Παπακώστας Δ, Παπαφραγκάκη Δ, Σταυρόπουλος Π.Γ, Αυγερινού, Γ, Αντωνίου Χ. ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ-ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ: Καταγραφή στο Ιατρείο Αυτοανόσων Δερματοπαθειών του Νοσοκομείου <<Ανδρέας Συγγρός>>2010-2015. Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 11th panhellenic congress of dermatology and venerology, Thessaloniki June 25-28 2015.
 4. Δ. Παπαφραγκάκη, Π. Σταυρόπουλος, Α. Νασιοπούλου, Δ. Παπακώστας, Α. Ξανθινάκη, Γ. Αυγερινού Υποξύς ερυθηματώδης λύκος με θετική ανταπόκριση στη mycophenolate mofetil Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 10th panhellenic congress of dermatology and venerology, Athens June 23-26 2011.
 5. Γ. Αυγερινού, Α. Νασιοπούλου, Δ. Παπαφραγκάκη, Α. Αραπάκη, Α. Κανελέας,
  Δ. Παπακώστας, Α. Ξανθινάκη, Α. Κατσάμπας, Π. Σταυρόπουλος. Συσχέτιση των αντισωμάτων έναντι της δεσμογλείνης 1 και 3 με τον έμμεσο ανοσοφθορισμό και την κλινική εικόνα σε ασθενείς με κοινή πέμφιγα . Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 10th panhellenic congress of dermatology and venerology, Athens June 23-26 2011.
 6. Α. Κουλουμβάκη, Π. Σταυρόπουλος, Α. Νασιοπούλου, Δ. Παπαφραγκάκη, Α. Ξανθινάκη,
  Δ. Παπακώστας, Γ. Αυγερινού Πομφολυγώδη νοσήματαΚαταγραφή περιστατικών από το Ιατρείο των Αυτοανόσων Νοσημάτων Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 10th panhellenic congress of dermatology and venerology, Athens June 23-26 2011.
 7. Γ. Αυγερινού, Π.Γ. Σταυρόπουλος, Α. Νασιοπούλου, Δ. Παπαφραγκάκη, Α. Ξανθινάκη
  Α. Κουλουμβάκη, Γ. Τύρος, Δ. Βαθρακογιάννη, Δ. Παπακώστας, Α.Δ. Κατσάμπας. Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματοπαθειών Νοσοκομείου Α. Συγγρός. Μια πρωτοποριακή δερματολογική μονάδα 2008-2011. Hellenic Society of Dermatology and Venerology (HSDV): 10th panhellenic congress of dermatology and venerology, Athens June 23-26 2011.