Επαγγελματική εμπειρία 2017-07-26T11:36:15+00:00

Επαγγελματική εμπειρία


03/2013 – Ιδιωτικό δερματολογικό Ιατρείο
Καζαντζάκη 69, 15772 Ζωγράφος, Αθήνα

05/2016 – Συνεργάτης Ορθοβιοτικής
10/2013 – Συνεργάτης Δερμοιατρικής Αθηνών
03/2013 – Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

03/2013 – 03/2016 & 11/2010 – 05/2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Α. Συγγρός, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας
Επιστημονικός Συνεργάτης (2013-2014)/ Πανεπιστημιακός Υπότροφος στον τομέα Δερματολογικής Ογκολογίας (2015-2016)

07/2011-12/2012
Τμήμα Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας,
Universitätsklinikum Bonn,
Ειδικός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Rotations/Κλινική Εξειδίκευση
Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Δερματολογίας
Τμήμα Δερματοχειρουργικής
Ιατρείο Αυτοανόσων Παθήσεων
Ιατρείο Ανδρολογίας

05/2010 – 10/2010 Τμήμα Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας,
Charité-Universitätsmedizin Berlin,
Ειδικός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Rotations/ Κλινική Εξειδίκευση
Τμήμα Δερματοχειρουργικής
Ιατρείο Αυτοανόσων Παθήσεων
Ιατρείο Παθήσεων των Τριχών

28.04.2010 Εξετάσεις Ιατρικής Ειδικότητας:
Δερματολογία Αφροδισιολογία,
Ιατρικός Σύλλογος Βερολίνου (Ärztekammer Berlin)

11/2005-04/2010 Τμήμα Δερματολογίας και Αλεργιολογίας,
Charité-Universitätsmedizin Berlin
Ειδίκευση στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Rotations/ Κλινική Ειδίκευση
Θάλαμοι δερματολογικών, αλλεργιολογικών και δερματοογκολογικών ασθενών
Θάλαμοι ασθενών δερματοχειρουργικού τμήματος
Τμήμα Δερματοχειρουργικής
Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Δερματολογίας
Δερματολογική Ογκολογία/ Follow up Μελανώματος
Δερματολογικός Υπέρηχος
Παθήσεις Τριχών
Αυτοάνοσες Παθήσεις
Κλινικές Μελέτες

11/2005 Γερμανική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Approbation)
12/2004 – 04/2005 Τμήμα γενικής Χειρουργικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (NNA): Ειδίκευση στη γενική Χειρουργική
03/2004 -11/2004 Άσκηση στο Θεραπευτήριο της Βάσης Ταχέων Σκαφών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Αμφιάλη
07/2004 – 09/2004 Εθελοντής Ιατρός Αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
09/2003 Ελληνική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Εκπαίδευση


2005 Grosses Sprachdiplom, Goethe Institut Athen
(Πανεπιστήμιο Μονάχου LMU), ανώτατο δίπλωμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας

10/1996-07/2003 Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Αποφοίτηση με τον βαθμό “Λίαν Καλώς”

2001 Επάρκεια του ελληνικού υπουργείου παιδείας για την διδαχή της αγγλικής γλώσσας

1996 Εισαγωγικές Εξετάσεις (Πανελλήνιες) Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

1996 Γερμανικό Απολυτήριο (Abitur).
Βαθμός: λίαν καλώς (sehr gut, 1.9)

1994 Certificate of Proficiency in English (Πανεπιστήμιο του Cambridge), ανώτατο δίπλωμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας

1990-1996  Γερμανική Σχολή Αθηνών, Dörpfeld Gymnasium