Διδακτορική διατριβή/έρευνα 2017-05-11T11:32:53+00:00

Διδακτορική Διατριβή και Έρευνα

09/2006 – 09/2009 Πειραματική Διδακτορική Διατριβή:
‘Biodegradable PLA Particles for transcutaneous Vaccination and local Dermatotherapy‘
Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité Universitätsmedizin Berlin. Freie Universität Berlin (FU Berlin)
Professor Dr. med U. Blume-Peytavi.
Βαθμός: `Αριστα (magna cum laude)

09/2007 – 09/2010 Επιστημονικός συνεργάτης
Clinical Research Center for Hair and Skin Science, Department of Dermatology and Allergy, Charité- Universitätsmedizin Berlin
Διευθυντής Εργαστηρίου: PD Dr. med. A. Vogt

Ερευνητικό κέντρο βάρους
• Ενδοθυλακική Στόχευση (Follicular targeting)
• Νανοσωματίδια στην Δερματολογία (Nanoparticles in Dermatology)

Εμπειρία στο Εργαστήριο:
Fluorescence microscopy, Cryostat, MACS-Seperation, Flow Cytometry, Fluoresence Spectrophotometry, XTT Cytotoxicity Array, Cell Cultures

2008 – Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ως Ερευνητής ή στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου:

A single arm, single-centre, open-label, exploratory trial of recombinant Interleukin-21 administerd subcutaneously for 4 weeks as neo-adjuvant treatment prior to sentinel lymph node/complete lymph node dissection followed by 8 weeks of adjuvant treatment in pαtients with stage IV malignant melanoma (Novo Nordisk Pharma GmbH, Germany)
Single Center, Single-Blinded, Evaluator-Blinded Study to investigate the safety and Effectiveness of MDF-100, a new Dermal Filler as compared to Radiesse in the Indication of Facial Lipoatrophy in Split Face Dessign (Merz Pharmaceuticals GmbH, Germany)
Explorative, double-blind, randomized, controlled multi-center phase-II study to evaluate the efficacy and safety of topically applied combinatonal product LAS41003 once daily versus corresponding mono-preparations in the treatment of superficial infected eczema (Almirall Hermal GmbH, Germany)
The delivery of active ingredients from different hair shampoo preparations into scalp terminal hair follicles by cyanoacrylate biopsies of hair follicle openings. A prospective, monocenter, double-blinded, randomized, three-armed clinical study (P&G Beauty & Grooming R&D., USA)
A Phase 3, Multi-Site, Randomized, Mixed-Blind, Parallel-Group Treatment Withdrawal and Re-Treatment Study of the Efficacy and Safety of 2 Oral Doses of CP-690,550 in Subjects with Moderate to Severe Chronic Plaque Psoriasis (Pfizer Inc USA)