Επιστημονικές εταιρίες 2017-05-16T13:00:47+00:00

Επιστημονικές εταιρίες


Ευρωπαϊκές European Academy of Dermatology and Venerology (EADV)
www.eadv.org

European Association of Dermatological Oncology (EADO)
www.eado.org

Γερμανικές Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG)
www.derma.de

Rheinische-Westfälische Dermatologische Gesellschaft (RWDG)
www.rwdg.de

Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)
www.krebsgesellschaft.de

Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO)
www.ado-homepage.de

Ελληνικές Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρία (ΕΔΑΕ)
www.edae.gr

Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων (ΕΕΕΔΑ)
www.enosiderma.gr

Ελληνική Εταιρία Δερματοχειρουργικής (HSDS)
www.hsds.gr

Ελληνική Εταιρία Μελέτης του Μελανώματος (ΕΛ.Ε.Μ. ΜΕΛ.)
www.elemmel.gr

Ελληνικη Εταιρια Δερματοσκόπησης
www.hds-dermoscopy.gr