Σύφιλη 2017-05-06T12:29:51+00:00

Project Description

Σύφιλη

Ιστορική πάθηση που είχε ξεχαστεί και επιστρέφει τις τελευταίες δύο δεκαετίες με ορμή σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στα αστικά κέντρα. Η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά με την ερωτική επαφή, στο σημείο της αρχικής μόλυνσης εκδηλώνεται με τη μορφή ανώδυνου σκληρού έλκους, ενώ στην συνέχεια η πάθηση εξαφανίζεται από το δέρμα και παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση, με τη δυνατότητα επανεμφάνισης με τη μορφή δερματικού εξανθήματος στα επόμενα 1-2 έτη ή και πολύ αργότερα προσβάλλοντας μια σειρά κρίσιμων οργάνων όπως το νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Η θεραπεία στα αρχικά στάδια είναι εύκολη και αποτελεσματική με την ενδομυϊκή χορήγηση βενζαθινικής πενικιλίνης.