Μη ειδικές Ουρηθρίτιδες 2017-05-06T12:30:27+00:00

Project Description

Μη ειδικές Ουρηθρίτιδες

Οι ουρηθρίτιδες που προκαλούνται από βακτήρια άλλα από τον γονόκοκκο χαρακτηρίζονται ως μη ειδικές, πιο συχνά οφείλονται σε μυκοπλάσματα, ουρεοπλάσματα και χλαμύδια, ενώ πολλές φορές μπορεί να συνοδεύουν την γονοκοκκική λοίμωξη. Τα συμπτώματα δεν είναι τόσο θορυβώδη όσο στη γονόρροια. Η αντιβιοτική θεραπεία είναι συνήθως εύκολη, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί διαγνωστικά ο αποκλεισμός της γονόρροιας.