Χαρτογράφηση Σπίλων 2017-05-18T11:21:09+00:00

Project Description

Ψηφιακή Χαρτογράφηση Σπίλων


Προέκταση της κλινικής και δερματοσκοπικής εξέτασης των μελαγχρωματικών σπίλων αποτελεί η ψηφιακή καταγραφή τους με σύγχρονα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης και χαρτογράφησης. Η χαρτογράφηση των σπίλων πάνω σε μακροσκοπικές φωτογραφίες από το δέρμα του ασθενούς και η αντιστοίχισή τους με δερματοσκοπικές εικόνες επιτρέπει την αρτιότερη και ασφαλέστερη παρακολούθηση των ασθενών με πολλαπλούς σπίλους, την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος και την αποφυγή άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων. Με την επιπρόσθετη χρήση λογισμικού αλγοριθμικής ανάλυσης των σπίλων (moleanalyzer), μπορεί να ενισχυθεί η διαγνωστική ακρίβεια περαιτέρω.

✓ Για τους ασθενείς με πολλαπλούς κοινούς μελανοκυτταρικούς σπίλους (ελιές) ή με άτυπους σπίλους η μέθοδος της ψηφιακής χαρτογράφησης επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθησή τους με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος αλλά και την αποφυγή άσκοπων ιατρικά και πολυέξοδων χειρουργικών επεμβάσεων.

  • Διατήρηση αρχείου κάθε χαρτογραφημένου σπίλου
  • Η τακτική παρακολούθηση αποκαλύπτει και την παραμικρή διαφοροποίηση στους χαρτογραφημένους σπίλους
  • Λογισμικό ανάλυσης πιθανότητας για κακοήθεια
  • Αποφυγή άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων