Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT) 2017-05-18T10:33:25+00:00

Project Description

Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

Η φωτοδυναμική θεραπεία χρησιμοποιείται ευρέως για την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση κακοηθειών του δέρματος, όπως οι ακτινικές υπερκερατώσεις, τα επιφανειακά βασικοκυτταρικά καρκινώματα και η νόσος του Bowen. Η τεχνική συνίσταται σε ευαισθητοποίηση των καρκινικών κυττάρων μετά από τοπική εφαρμογή μίας κρέμας ειδικού φωτοευαισθητοποιητή και η συνεπακόλουθη καταστροφή των κακοήθων κυττάρων κατά την έκθεση στο φως μιας ειδικής λάμπας. Η φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να εφαρμοσθεί και σε συνδυασμό με ειδικές τοπικές θεραπείες με στόχο την προσφορά στον ασθενή που το επιθυμεί της λιγότερο επεμβατικής μεθόδου και την αποφυγή όπου υπάρχει η κατάλληλη ένδειξη χειρουργικών επεμβάσεων.