Τριχοσκόπηση 2017-05-18T11:02:38+00:00

Project Description

Τριχοσκόπηση


Η τριχοσκόπηση αποτελεί μια νέα σχετικά μέθοδο που αξιοποιεί την συσσωρευμένη από την δερματοσκόπηση των μελαγχρωματικών σπίλων εμπειρία για να προσφέρει νέες δυνατότητες στην διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση των παθήσεων των τριχών  με χρήση του δερματοσκοπίου.Με την τριχοσκόπηση διευκολύνεται η κλινική διάκριση ουλωτικών από μη ουλωτικές αλωπεκίες, ενώ παρέχονται πολύτιμες κλινικές πληροφορίες για την διάγνωση της γυροειδούς αλωπεκίας. Επίσης αξιοποιείται στην παρακολούθηση ασθενών υπό τοπική ή συστηματική θεραπευτική αγωγή για την βέλτιστη εκτίμηση της επιτυχίας της εφαρμοσθείσας θεραπείας.

✓ H εξέταση του τριχωτού της κεφαλής με το δερματοσκόπιο λέγεται τριχοσκόπηση και δίνει στον εξειδικευμένο έμπειρο δερματολόγο πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων των τριχών.