Τριχοριζόγραμμα/ Trichoscale 2017-05-18T11:11:07+00:00

Project Description

Ψηφιακό Τριχοριζόγραμμα (Trichoscale)


Για το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα χρησιμοποιείται κάμερα υψηλής ευκρίνειας που επιτρέπει την οπτική καταγραφή και στην συνέχεια την ανάλυση με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού της ποιότητας και πυκνότητας των τριχών στις επιλεγμένες περιοχές. Έτσι καθίσταται εφικτή η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής και παθολογικής τριχόπτωσης ενώ συλλέγονται στοιχεία που διευκολύνουν την διαγνωστική κατάταξη της τριχόπτωσης και την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας.Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αναλογία τελογενών (τρίχες που δεν μεγαλώνουν άλλο) προς αναγενείς (τρίχες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης)  τρίχες,  την αντικειμενική εκτίμηση  της πυκνότητας των τριχών ενώ δίνει στον εξειδικευμένο στο αντικείμενο της τριχολογίας δερματολόγο πληροφορίες και για πολλές άλλες παραμέτρους που αφορούν την τριχοφυΐα ανδρών και γυναικών.

 
Πώς γίνεται?

Στην πρώτη επίσκεψη και αφού τεθεί η ένδειξη από τον ιατρό για ψηφιακό τριχοριζόγραμμα, ξυρίζεται με προβλεπόμενο προτυποποιημένο τρόπο περιοχή 1 cm² που καλύπτεται εύκολα από τα υπόλοιπα μαλλιά.Ο ασθενής επιστρέφει σε 3 μέρες οπότε γίνεται χρήση της προεπιλεγμένης θέσης και ακολουθεί λήψη των εικόνων και ανάλυση με τη βοήθεια του εξειδικευμένου λογισμικού.

  • Ανώδυνη εξέταση
  • Επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση προϊόντων περιποίησης των μαλλιών
  • Αντικειμενική και ακριβής μέθοδος
  • Βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής
  • Πολύτιμη μέθοδος για την παρακολούθηση της θεραπευτική αγωγής με ψηφιακή καταγραφή