Τηλεγγειεκτασίες 2017-04-10T08:13:05+00:00

Project Description

Τηλεαγγειεκτασίες

Μικρές ερυθρές ευρυαγγείες στο  πρόσωπο είτε ως αποτέλεσμα γήρανσης είτε στα πλαίσια ροδόχρου νόσου και άλλων δερματικών παθήσεων.