Μελανοκυτταρικοί Σπίλοι 2017-05-18T10:41:45+00:00

Project Description

Μελανοκυτταρικοί Σπίλοι (Ελιές)


Οι μελανοκυτταρικοι σπίλοι (ελιές) διακρίνονται σε συγγενείς που υπάρχουν από την γέννηση και σε επίκτητους που εμφανίζονται όσο περνούν τα χρόνια. Οι περισσότεροι είναι εντελώς ακίνδυνοι και ο αριθμός τους εξαρτάται από παράγοντες γενετικούς αλλά και ως αποτέλεσμα της έκθεσης στον ήλιο. Κύριος λόγος να ασχοληθούμε μαζί τους είναι η συσχέτισή τους με το μελάνωμα, μία δερματική κακοήθεια που αυξάνει διαρκώς σε συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Για αυτό και η συστηματική εκπαίδευση του πληθυσμού στην αυτοεξέταση για την αναγνώριση ύποπτων για μελάνωμα σπίλων είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου η αυτοεξέταση πρέπει να συνδυάζεται με τακτική προληπτική εξέταση από δερματολόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν θα ωφεληθούν από μια περιοδική προληπτική εξέταση.

Λόγω της συσχέτισης των μελανοκυτταρικών σπίλων με το μελάνωμα συνίσταται σε όλους η τριμηνιαία αυτοεξέταση με βάση τον μνημοτεχνικό κανόνα A-B-C-D-E ενώ στους ασθενείς υψηλού κινδύνου η αυτοεξέταση πρέπει να συνδυάζεται με τακτικό προληπτικό έλεγχο από δερματολόγο.