Ευρυαγγείες-κιρσοί 2017-04-10T08:12:40+00:00

Project Description

Ευρυαγγείες κάτω άκρων

Διευρύνσεις των μικρών φλεβών των κάτω άκρων οι οποίες μπορεί να γίνουν δυσάρεστες αισθητικά. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ανεπάρκειας των επιπολής φλεβών των κάτω άκρων (μείζον και έλασσον σαφηνής φλέβα) ή να δημιουργούνται και απουσία φλεβικής ανεπάρκειας.