Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα 2017-07-26T12:17:21+00:00

Project Description

Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι με την εξαίρεση των αποκλειστικά ενδοεπιδερμικών (in situ) ακτινικών υπερκερατώσεων η συχνότερη κακοήθεια όχι μόνο του δέρματος αλλά και γενικότερα του ανθρωπίνου οργανισμού. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως ημικακοήθεια λόγω των εξαιρετικά σπάνιων μεταστάσεων, εμφανίζει δε μεγάλη ποικιλομορφία από εξαιρετικά επιφανειακές βλάβες μέχρι καταστροφικούς διηθητικούς όγκους. Η αντιμετώπιση των επιφανειακών μορφών είναι εξαιρετικά εύκολη με τοπικές θεραπείες και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους όπως το Laser διοξειδίου του άνθρακα και η φωτοδυναμική θεραπεία, ενώ οι διηθητικοί όγκοι αντιμετωπίζονται χειρουργικά με εξαιρετική πρόγνωση.  Αλλά και οι μέχρι προσφάτως κακής πρόγνωσης μη εγχειρήσιμοι ή και μεταστατικοί όγκοι μπορούν πλέον να ελεγχθούν με τη βοήθεια επαναστατικών καινοτόμων στοχευμένων θεραπειών όπως το vismodegib.

  • Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος του ανθρώπου και εμφανίζεται με μεγάλη ποικιλία μορφών με διαφορετική πρόγνωση και θεραπεία