Ακτινικές Υπερκερατώσεις 2017-05-07T11:36:20+00:00

Project Description

Ακτινικές Υπερκερατώσεις

Γίνονται αντιληπτές ως ερυθρές πλάκες με λέπι ή έντονη υπερκεράτωση στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματος. Μπορεί να εμφανίζονται ως μεμονωμένες βλάβες ή ως πολλαπλές οπότε μιλάμε για καρκινοποίηση πεδίου. Εμφανίζουν απρόβλεπτη βιολογική συμπεριφορά και χωρίς θεραπεία μπορούν να υποστρέψουν ή και να εξελιχθούν σε διηθητικού τύπου ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

  • Μεμονωμένες ακτινικές υπερκερατώσεις καταστρέφονται με το Laser διοξειδίου του άνθρακα
  • Πολλαπλές βλάβες με τη μορφή καρκινοποίησης πεδίου αντιμετωπίζονται με τοπικές θεραπείες, με φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ή με daylight PDT