Αγγειακές Δυσπλασίες/Αγγειωματώδεις Σπίλοι 2017-05-07T11:36:27+00:00

Project Description

Αγγειακές Δυσπλασίες/ Αγγειωματώδεις Σπίλοι

Ερυθρές αγγειακές κηλίδες ορατές κατά την γέννηση, συχνότατα σε κεντρική θέση (πχ αυχένας, οσφύ) χωρίς καμία κλινική σημασία, σπανιότερα δε σε έκκεντρη θέση (π.χ. μια πλευρά του προσώπου ή ενός άκρου) όπου μπορούν να συνδυάζονται και με άλλα συμπτώματα στα πλαίσια συνδρόμων.