Στρατιωτική θητεία 2017-05-16T13:04:10+00:00

Στρατιωτική Θητεία


Ο Dr. med. Δημήτριος Παπακώστας υπηρέτησε 17 μήνες στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με το Βαθμό του Δόκιμου Σημαιοφόρου Αξιωματικού (ΣΕΑ). Μετά από 40 ημέρες βασικής εκπαίδευσης τοποθετήθηκε στο Ιατρείο της Βάσης Ταχέων Σκαφών στην Αμφιάλη όπου κάλυψε τις ιατρικές ανάγκες του προσωπικού για 10 μήνες. Παράλληλα συμμετείχε ως Ιατρός πλοίου στις προβλεπόμενες ασκήσεις των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού. Στην συνέχεια και για 5 μήνες υπηρέτησε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ως ειδικευόμενος Ιατρός στο τμήμα Χειρουργικής με ευθύνη στο τμήμα επειγόντων και συμμετοχή στο πρόγραμμα χειρουργείων του τμήματος. Τον Μάρτιο του 2003 αφυπηρέτησε και παραμένει ΄Εφεδρος Αξιωματικός του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.